Thông tin mới về : NHÂN VẬT TRONG GAME

Những nhân vật này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các game thủ.
Đây là những nhân vật vô cùng quan trọng, gắn bó mật thiết với tình tiết cốt truyện của các tựa game.

Chia sẻ trang này