Thông tin mới về : NAM BLUE LIVESTREAM

Như vậy với thành tích ở hiện tại, Nam Blue đã vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau Chim Sẻ Đi Nắng (gần 70 nghìn) về số người xem livestream cùng một thời điểm trong làng Facebook Creator Việt.

Chia sẻ trang này