Thông tin mới về : MOON STUDIOS

Nhà phát triển đã có ý tưởng cho trò chơi Ori thứ ba nhưng kế hoạch đó hiện không phải là trọng tâm của studio.
No Rest for the Wicked đánh dấu sự trở lại của Moon Studios kể từ khi phát hành Ori and the Will of the Wisps vào năm 2020.
Moon Studios mong muốn cách mạng hóa thể loại ARPG thông qua hệ thống chiến đấu trực tiếp trong No Rest for the Wicked.
Sau 5 năm chờ đợi, Moon Studios trở lại đầy ấn tượng với Ori and the Will of the Wisps

Chia sẻ trang này