Thông tin mới về : MODERN WARFARE II

Người chơi sẽ cần thiết bị lưu trữ có dung lượng lớn hơn 200GB để cài đặt toàn bộ nội dung của Call of Duty trên PC Console.
Tên gọi của tựa game Call of Duty mới có thể sẽ thay đổi khi được phát hành trong năm 2022.

Chia sẻ trang này