Thông tin mới về : METAL GEAR SOLID 3

Sau nhiều tháng chờ đợi, phiên bản remake của Metal Gear Solid 3 cuối cùng cũng được xác nhận cùng tổ hợp 3 trò chơi kinh điển của sê-ri.
Boss ẩn hơn 2 tháng trời không thấy tăm hơi được tìm ra trong vài giờ nhờ gợi ý của nhà phát triển

Chia sẻ trang này