Thông tin mới về : MARIO PARTY

Chỉ một phút sơ suất, các đĩa game triệu bạc đã biến thành đồ bỏ đi.
Đúng như thông điệp mà nó truyền tải, Brush Master đã điểm thêm màu sắc cho thể loại game painting-racing!

Chia sẻ trang này