Thông tin mới về : MALAYSIA

Vì Cục kiểm duyệt văn hóa của Malaysia cho rằng các Titan không mặc đồ là phản cảm, nhà phát hành đã phải "chữa cháy" bằng cách cho các Titan mặc ngay ...quần áo.
Việc làm thú vị này của đông đảo Cosplayer ở các điểm tiêm chủng đã lan tỏa tinh thần tích cực đến người dân trong bối cảnh đại dịch vẫn hết sức căng thẳng tại đây.
Chàng trai lên bàn mổ nhiều lần liên tiếp để thay đổi hoàn toàn gương mặt theo tạo hình của nhân vật Squall trong Final Fantasy 8.

Chia sẻ trang này