Thông tin mới về : LMHT PC

Có vẻ như LMHT Tốc Chiến sẽ có những biện pháp rất nặng để "trừng trị" những người chơi có hành vi xấu.

Chia sẻ trang này