Thông tin mới về : KINH THUC TE AO GOOGLE

Người dùng bắt đầu tỏ ra hoài nghi về sự ảnh hưởng của công nghệ VR với sức khỏe của họ. Clifton Schor, Giáo sư nhãn khoa tại Đại học California đã lên tiếng về vấn đề này.

Chia sẻ trang này