Thông tin mới về : KHAI MỞ SERVER MỚI

Vào 10h, ngày 24/4/2015, cơn lốc Big Update gMO I am Naruto chính thức đổ bộ xuống cộng đồng game thủ Việt song song với nó là những dư chấn event mạnh mẽ khiến fan đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chia sẻ trang này