Thông tin mới về : GIFTCODE NGỰ KIẾM MOBILE

Ngự Kiếm Mobile đã ra mắt phiên bản chính thức sau khoảng thời gian Alpha test cực kỳ thành công trên cả hai nền tảng di động phổ biến là iOS và Android.

Chia sẻ trang này