Thông tin mới về : GAMECUBE

Nhà phát triển Dolphin cho biết phần mềm này cũng sẽ hỗ trợ Steam Deck.
Steam vừa tiết lộ tay cầm được game thủ PC sử dụng nhiều nhất để chơi game, đặc biệt là với nền tảng của mình.
Bảng xếp hạng dưới đây xếp hạng theo Flops

Chia sẻ trang này