Thông tin mới về : GAME ZOMBIE 2024

Phải 11 năm kể từ khi ra mắt phiên bản Early Access, 7 Days to Die mới công bố ngày phát hành chính thức.
Bản đồ trong Infection Free Zone được xây dựng dựa trên bản đồ toàn cầu hiện tại.

Chia sẻ trang này