Thông tin mới về : GAME THE GIOI MO 2018

Fan hâm mộ "có tâm nhất hệ mặt trời" của Red Dead Redemption 2 vừa dựng một mô hình domino hoàng tráng lấy chủ đề về tựa game với số lượng domino lên đến hơn 29000 mảnh.
Assassin's Creed: Odyssey và hàng loạt tựa game khác của Ubisoft trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công DDoS.

Chia sẻ trang này