Thông tin mới về : GAME REIGN NETWORK

Nếu như phiên bản webgame của Công Thành Lược Địa gây được tiếng vang khá lớn tại thị trường Trung Quốc và tại Việt Nam thì phiên bản mobile của tựa game này chưa làm được điều đó.

Chia sẻ trang này