Thông tin mới về : GAME EMULATOR

RPCS3 - phần mềm giả lập PS3 trên PC, vừa bị Atlus tấn công bằng luật DMCA việc cho phép giả lập Persona 5 của hãng.
Đến với những ứng dụng giả lập game PS1, DS, GB, GBC, GBA và NES trên các hệ máy Android ngay sau đây.

Chia sẻ trang này