Thông tin mới về : GACHA GAME

Sau mỗi lần thăng cấp, người chơi có thể phân bổ điểm thưởng cho nhiều chỉ số khác nhau. Dưới đây là những chỉ số tốt nhất nên ưu tiên.
Kênh Douyin chính thức của Genshin Impact mất tới 600.000 người theo dõi chỉ sau một đêm.
NetEase Games, the online games division of NetEase, Inc. has announced that the new Shikigami SSR Izanami (VA: Yumi Hara) is arriving to Onmyoji in the upcoming Divinity's Doom event on November 22nd.

Chia sẻ trang này