Thông tin mới về : FINAL FANTASY 2017

Những câu hỏi ám ảnh nhất của Final Fantasy 7 và Final Fantasy 8 đã chính thức được trả lời.
Final Fantasy 7 Remake - hậu bản làm lại của tựa JRPG lần đầu tiên giới thiệu tới người chơi cơ chế đặc trưng của dòng game bắn súng.

Chia sẻ trang này