Thông tin mới về : EUROPA

Sự kiện này đã giới thiệu gần 20 trò chơi indie sắp đến với máy chơi game Switch.
Europa là trò chơi phiêu lưu, khám phá và yên bình ra mắt vào ngày 16 tháng 4 trên PC và Console.
Ring Of Elysium - a Tencent game with PUBG style has just officially revealed the latest gameplay scene.

Chia sẻ trang này