Thông tin mới về : ERANGEL

Krafton thông báo rằng bản đồ Erangel thuở ban đầu của PUBG sẽ quay trở lại, đưa người chơi về thời đồ họa “hoài cổ” trong hai tuần cuối tháng 5.
Trong thời gian tới, nhà phát triển sẽ tiến hành remake lại nhiều bản đồ lớn, bắt đầu với "bô lão" Erangel.

Chia sẻ trang này