Thông tin mới về : EA SPORTS FC

Trong ngày 10 tháng 5, Electronic Arts thông báo rằng công ty sẽ chấm dứt hợp tác với FIFA và đến năm 2023, các trò chơi bóng đá của họ sẽ tiếp tục phát triển dưới thương hiệu EA Sports FC mới.
Bên cạnh những yếu tố mới như tính năng chơi chéo, công nghệ Hypermotion cũng được cải thiện đáng kể trong FIFA 23.

Chia sẻ trang này