Thông tin mới về : DOWNLOAD ONMYOJI

NetEase Games, the online games division of NetEase, Inc. has announced that the new Shikigami SSR Izanami (VA: Yumi Hara) is arriving to Onmyoji in the upcoming Divinity's Doom event on November 22nd.
Nhân dịp kỷ niệm 3,5 năm của Âm Dương Sư; NetEase chơi lớn tung hàng loạt sự kiện, giải thưởng cùng sự xuất hiện của SSR Asura đang rất được mong đợi.

Chia sẻ trang này