Thông tin mới về : DLC SHADOW OF THE ERDTREE

Nguồn rò rỉ đưa tin rằng FromSoftware muốn phát hành trò chơi Armored Core 6 trước khi bản mở rộng của Elden Ring lên sóng.

Chia sẻ trang này