Thông tin mới về : ĐĨA GAME

Chỉ một phút sơ suất, các đĩa game triệu bạc đã biến thành đồ bỏ đi.
Đột nhập vào hẳn trụ sở của Valve để “chôm chỉa”, thanh niên vàng của làng trộm có ngay một vé “ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh”.

Chia sẻ trang này