Thông tin mới về : DỊ NHÂN 2018

Nguồn gốc thật sự của X-Force khá khác so với trong phim... và nó được thành lập bởi chính đối thủ chính của Deadpool.
Cable là ai? Mang sức mạnh ra sao? Thân thế như thế nào trong thế giới Marvel nói chung và dị nhân nói riêng..

Chia sẻ trang này