Thông tin mới về : ĐẠN ĐẠN ĐƯỜNG

Đến thế giới đạn bong bóng đầy màu sắc với gMO Đạn Đạn Đường
Đan Đạn Đường gợi nhớ cho người chơi về một thời “tuổi thơ dữ dội” với những Gunbound, Worm 3D hay Gunny.

Chia sẻ trang này