Thông tin mới về : CUT THE ROPE: MAGIC

Sau bữa tiệc sinh nhật linh đình hồi tháng 10 qua, chú ếch xanh Nom Nom tiếp tục ăn mừng với sự ra mắt của phần mới nhất mang tên Cut the Rope: Magic.
Với sự xuất hiện lần này, nhiều người còn phỏng đoán Cut the Rope: Magic đang ấp ủ âm mưu lật đổ chim điên Rovio ngay và luôn.

Chia sẻ trang này