Thông tin mới về : CONCERNEDAPE

Theo dữ liệu từ SteamDB, tựa game đã ghi nhận 140.000 người chơi online đồng thời - mức cao nhất của game từ trước tới nay.
Tựa game vẫn chưa được đặt tên này dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay.
Stardew Valley chuẩn bị ra mắt trên nền mobile sau hai tuần nữa.

Chia sẻ trang này