Thông tin mới về : CON-VERSE COSPLAY CONTEST

Mùa hè đã đi qua quá nửa với các hoạt động sôi động hơn bao giờ hết. Tháng 7 này, các cộng đồng Cosplayer và giới trẻ Sài thành đang xôn xao về sự xuất hiện của một sân chơi - sự kiện bùng nổ: “Blockchain Global Day 2022”.

Chia sẻ trang này