Thông tin mới về : CHIẾN BINH ÁNH SÁNG

Lumia Saga: Chiến Binh Ánh Sáng mang đến trải nghiệm của một MMORPG đích thực vốn chỉ thấy trên PC khi nói không với VIP, tập trung vào yếu tố khám phá và phiêu lưu hơn thay vì chỉ khư khư luyện cấp, chạy đua chiến lực như nhiều game mì ăn liền khác thường áp dụng.

Chia sẻ trang này