Thông tin mới về : CAI KET NUOI TIEC CUA CAP DOI CHI EM

"Nếu thật sự là quan trọng thì hãy thể hiện sự trân trọng, đừng bảo người khác tự hiểu. Chị ngốc, chỉ khi nhóc đi chị mới nhận ra điều ấy".

Chia sẻ trang này