Thông tin mới về : BOOMZAP

Sau tiếng vang của sản phẩm vẫn đang Kickstarter Legends of Fire & Steel, Boomzap đã quay trở lại với siêu game mới mang tên Super Awesome Quest.
Legends of Fire & Steel là dự án Kickstarter đầu tiên của Boomzap – một studio Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore.

Chia sẻ trang này