Thông tin mới về : BLUE TWELVE STUDIOS

Cyperpunk 2077 phiên bản mèo nhận được đánh giá rất tích cực từ giới phê bình
Ngôi sao của Stray thực sự được dựa trên một chú mèo hoang có thực tên là Murtaugh.

Chia sẻ trang này