Thông tin mới về : BLUE PROTOCOL

Tựa game MMORPG hành động miễn phí của Bandai Namco thay đổi kế hoạch phát hành sang năm 2024.
Blue Protocol sẽ ra mắt miễn phí trên PC, PS5 và Xbox Series X/S vào năm sau.

Chia sẻ trang này