Thông tin mới về : BLAIR WITCH

Cả Blair Witch và Ghostbusters: The Video Game Remastered đều sẽ miễn phí từ nay cho đến ngày 5 tháng 11.
E3 2019 đã chính thức khai mạc và ngay lập tức game thủ được phen đứng ngồi không yên với hàng loạt Trailer mới.

Chia sẻ trang này