Thông tin mới về : BATTLEFIELD MOBILE

Battlefield Mobile hiện đang tiến hành thử nghiệm tại Indonesia và Philippines.
Valorant Mobile, Apex Legends Mobile, Battlefield Mobile,... khá nhiều cái tên đáng chú ý sắp được ra mắt trong tương lai gần.
Battlefield Mobile sẽ được phát triển bởi Industrial Toys trực thuộc Electronic Arts.
Battlefield Mobile sẽ do DICE và Industrial Toys hợp tác phát triển.

Chia sẻ trang này