Thông tin mới về : ARKANE AUSTIN

Các nhà phát triển đến từ Arkane Austin phát hành video "deep dive" có thời lượng 20 phút về Redfall.
Nhà phát hành Bethesda thông báo thay đổi thời gian ra mắt hai siêu phẩm Redfall và Starfield.

Chia sẻ trang này