Thông tin mới về : AIRDROP

Joining Heroes of the Land Airdrop to earn up to 1M gRUBY.
ham gia sự kiện Airdrop, bạn sẽ có cơ hội sở hữu sớm các NFT Box của tựa game mà không cần đầu tư.
PUBG vừa xuất hiện một loại súng mới mang tên Flare Gun - Hay Súng bắn pháo sáng, cho phép người chơi gọi Airdrop xuống bản đồ.

Chia sẻ trang này