Thông tin mới về : 297

Mặc dù là những siêu anh hùng giỏi nhất, nhưng không phải lúc nào họ cũng có quyết định đúng đắn trong hành trình cứu thế giới.
Có người thì đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu, nhưng có kẻ thì vẫn đầy luyến tiếc với những trận game không hồi kết.

Chia sẻ trang này