Thông tin mới về : 2 GÀ

Cầm trong tay tấm bằng Đại học Công nghệ thông tin và có công việc ổn định tại FPT Shop, 2 Gà đã từng vấp phải nhiều phản đối của gia đình khi quyết định chuyển hướng sang con đường streamer.

Chia sẻ trang này