[VVC2 Vainglory] Khai mạc giải Vainglory Việt Nam Championship Season 2 | Caster : Junky

[VVC2 Vainglory] Khai mạc giải Vainglory Việt Nam Championship Season 2 | Caster : Junky
Thành viên đang tương tác : 0 (members: 0, guests: 0)
Livestream, Đăng bởi lotus612 27/7/15 lúc 16:44
[VVC2 Vainglory] Khai mạc giải Vainglory Việt Nam Championship Season 2 | Caster : Junky

-----------------------------------------
GameHub.vn - Cổng thông tin chuyên biệt về game mobile
Homepage: http://gamehub.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/gamehub.vn
Email: contact@gamehub.vn