[Truyện Game 18+] World War Z: Siêu đại chiến Zombie (Kỳ II)

[Truyện Game 18+] World War Z: Siêu đại chiến Zombie (Kỳ II)

Cuộc Sống, Đăng bởi emily1 23/8/15 lúc 14:15
Không khí bên trong khá lạnh và ẩm. Tôi nghĩ thầm: "Tất nhiên là họ mắc bệnh rồi" nên quay sang hỏi những người dân làng rằng ai đã chăm sóc cho các bệnh nhân trước khi tôi tới. Họ nói là chẳng ai cả và bảo rằng chuyện đó "không an toàn"...