[Truyện 18+] World War Z Kỳ 34: Quân đoàn thây ma lan tràn New York

[Truyện 18+] World War Z Kỳ 34: Quân đoàn thây ma lan tràn New York

Cuộc Sống, Đăng bởi lotus612 19/12/15 lúc 10:25
Ở đó, đàn xác sống đã tràn tới Đại lộ số 3, nơi người lăm lăm tay búa tay rìu tay không chống đỡ. Tôi nhớ tay quản lý Modell’s Sporting Goods còn cầm chiếc gậy bóng chày, gào lớn: "Đánh vào đầu chúng!"..

Chi tiết truyện tại đây.