[Truyện 18+] World War Z Kỳ 33: Showbiz vs Zombie

[Truyện 18+] World War Z Kỳ 33: Showbiz vs Zombie

Cuộc Sống, Đăng bởi lotus612 11/12/15 lúc 18:18
Có một tay diễn viên hài chuyên đã xoáy chính trị đang úp mặt vào bộ ngực giả của một ả gái Thái thoát y, vừa thở mạnh vừa thuyết giảng rằng mọi chuyện không chỉ là cuộc chiến giữa người sống và xác chết, mà nó còn tạo nên cơn sóng xung kích thổi bay mọi khía cạnh xã hội, từ kinh tế, chính trị cho tới môi trường....

Chi tiết truyện tại đây.