[SVL Viet Nam] Trailer giải đấu MOBA trên mobile lớn nhất nhất Việt Nam 2016

[SVL Viet Nam] Trailer giải đấu MOBA trên mobile lớn nhất nhất Việt Nam 2016

Game Trailers, Đăng bởi lotus612 8/3/16 lúc 18:36
Xem giải trực tiếp tại: Mobcrush.com/gamehubvn

Thông tin chi tiết giải : http://gamehub.vn/hub/vainglory-game-thong-tin-giai-dau-svl-viet-nam.113143/