StatusBright - vuốt trên thanh trạng thái để chỉnh độ sáng màn hình cho máy iOS

StatusBright - vuốt trên thanh trạng thái để chỉnh độ sáng màn hình cho máy iOS

Cydia Tweaks, Đăng bởi Red Rose 20/3/14 lúc 11:41
StatusBright là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép người dùng vuốt trên thanh trạng thái để chỉnh độ sáng màn hình cho máy iOS
Video liên quan