Spin - hiển thị khóa màn hình khi nghe nhạc tuyệt đẹp

Spin - hiển thị khóa màn hình khi nghe nhạc tuyệt đẹp

Cydia Tweaks, Đăng bởi Mọt Game 12/3/14 lúc 22:40
Spin là 1 tweak cho các máy iPhone/iPad đã jailbreak, cho phép hiển thị khóa màn hình khi nghe nhạc tuyệt đẹp.
Video liên quan