PlayStation Experience 2015: Final Fantasy VII Remake - PSX 2015 Trailer | PS4 (Vietsub)

PlayStation Experience 2015: Final Fantasy VII Remake - PSX 2015 Trailer | PS4 (Vietsub)

Game Trailers, Đăng bởi lotus612 14/12/15 lúc 09:46
Cũng chiêm ngưỡng Trailer tuyệt đẹp của game Final Fantasy VII Remake trên thiết bị PS 4.