Mr Jump - Siêu phẩm 5 triệu lượt tải trong 4 ngày - iOS

Mr Jump - Siêu phẩm 5 triệu lượt tải trong 4 ngày - iOS

Game Review, Đăng bởi TrangPham1811 29/3/15 lúc 20:57
Cùng GameHub.Vn ngó qua siêu phẩm 5 triệu lượt tải chỉ trong 4 ngày trên nên tảng iOS. Liệu đây là phải Flappy Bird số 2?

Thông tin và link tải game tại:


http://gamehub.vn/hub/mr-jump-sieu-pham-platform-5-trieu-luot-tai-chi-trong-4-ngay.91645/