Kiếm Vũ Mobi VNG đã thuyết phục BTV Gamehub.vn như thế nào?

Kiếm Vũ Mobi VNG đã thuyết phục BTV Gamehub.vn như thế nào?

Game Review, Đăng bởi leco94 23/9/17 lúc 09:12
Kiếm Vũ Mobi VNG – Chuyến hành quân lịch sử từ nền tảng Web sang Mobile!

Trang chủ: http://kiemvumobi.360game.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kiemvumobi.360game.vn/